دستورالعمل استفاده از ظروف آشپزخانه زرین

سه‌شنبه 19 مهر 1401
دستورالعمل استفاده از ظروف آشپزخانه زرین

ظروف تولید شده از چینی سخت و از آن جمله FDC به دلیل پخت در دمای 1400 درجه سانتی گراد نسبت به حرارت کاملا مقاوم هستند. همزمان به دلیل جذب آب صفر و سطوح کاملا صیقلی به طور مطلق بهداشتی ترین ظروف بوده و به سهولت شسته می شوند. لیکن به دلیل اختلاف بسیار جزئی بین ضریب انبساط لعاب و بدنه چینی نسبت به شوک های شدید حرارتی آسیب پذیرند، لذا لطفا در هنگام استفاده توجه داشته باشید تغییرات شدید و متمرکز حرارتی می تواند به ظرف شما آسیب وارد نماید. لذا توصیه می کنیم از استفاده این ظروف بر روی شعله مستقیم خودداری نموده و در صورت نیاز از شعله پخش کن استفاده نمایید.