ظرف پاستا
.
.
ظرف پاستا بزرگ گیلاس

ظرف پاستا بزرگ گیلاس

1,990,000 ریال1,771,100 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ نارنج

ظرف پاستا بزرگ نارنج

1,990,000 ریال1,771,100 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ آفتاب

ظرف پاستا بزرگ آفتاب

1,990,000 ریال1,771,100 ریال
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل آبی

ظرف پاستا کوچک پاستل آبی

450,000 ریال400,500 ریال
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل سبز

ظرف پاستا کوچک پاستل سبز

450,000 ریال400,500 ریال
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل صورتی

ظرف پاستا کوچک پاستل صورتی

450,000 ریال400,500 ریال
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل طوسی

ظرف پاستا کوچک پاستل طوسی

450,000 ریال400,500 ریال
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل کرم

ظرف پاستا کوچک پاستل کرم

450,000 ریال400,500 ریال
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل گلبهی

ظرف پاستا کوچک پاستل گلبهی

450,000 ریال400,500 ریال
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل لیمویی
تکی
ظرف پاستا کوچک سفید

ظرف پاستا کوچک سفید

387,000 ریال344,430 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ پاستل آبی

ظرف پاستا بزرگ پاستل آبی

1,995,000 ریال1,775,550 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ پاستل گلبهی

ظرف پاستا بزرگ پاستل گلبهی

1,995,000 ریال1,775,550 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ پسته
ظرف پاستا بزرگ دلیسیو
ظرف پاستا بزرگ پاستل سبز
ظرف پاستا بزرگ پاستل کرم
ظرف پاستا بزرگ سفید