ظرف کیک و تارت
.
.
ظرف کیک پایه دار روندو 730
ظرف کیک پایه دار روندو 1130
ظرف کیک پایه دار روندو 1530