ظرف کیک و تارت  - مصارف حرفه ای
.
.
ظرف کیک پایه دار روندو 730 با پایه استیل
تکی
ظرف کیک پایه دار روندو 1530 با پایه استیل
تکی
ظرف کیک پایه دار روندو 730 با پایه سفید
تکی
ظرف کیک پایه دار روندو 730 با پایه مشکی
تکی
ظرف کیک پایه دار روندو 1130 با پایه مشکی
تکی
ظرف کیک پایه دار روندو 1530 با پایه مشکی
تکی