.
.
نعلبکی کاپوچینو، لاته گیلاس
تکی
فنجان کاپوچینو، لاته آفتاب
تکی
نعلبکی کاپوچینو، لاته آفتاب
تکی
فنجان کاپوچینو، لاته پسته

فنجان کاپوچینو، لاته پسته

472,000 ریال401,200 ریال
تکی
نعلبکی کاپوچینو، لاته پسته
تکی
دیس بیضی 42 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
دیس بیضی 38 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
بشقاب تخت 19 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
بشقاب گود 22 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
سالادخوری کوچک پاستل لیمویی
تکی
سالادخوری بزرگ پاستل لیمویی
تکی
نمک پاش پاستل لیمویی

نمک پاش پاستل لیمویی

400,000 ریال280,000 ریال
تکی
فلفل پاش پاستل لیمویی

فلفل پاش پاستل لیمویی

400,000 ریال280,000 ریال
تکی
قوری چای خوری آداجیو ارکیده

قوری چای خوری آداجیو ارکیده

1,950,000 ریال1,365,000 ریال
تکی
قندان آداجیو ارکیده

قندان آداجیو ارکیده

930,000 ریال651,000 ریال
تکی
بشقاب تخت 16 سانتیمتری گیلاس
تکی
بشقاب تخت 19 سانتیمتری گیلاس
تکی
بشقاب تخت 25 سانتیمتری گیلاس
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری گیلاس
تکی
بشقاب گود 22 سانتیمتری گیلاس
تکی
فنجان قهوه خوری گیلاس

فنجان قهوه خوری گیلاس

369,000 ریال313,650 ریال
تکی
فنجان چای خوری گیلاس

فنجان چای خوری گیلاس

405,000 ریال344,250 ریال
تکی
قندان گیلاس

قندان گیلاس

1,240,000 ریال1,054,000 ریال
تکی
دیس بیضی 38 سانتیمتری گیلاس

دیس بیضی 38 سانتیمتری گیلاس

946,000 ریال804,100 ریال
تکی