.
.
دیس بیضی 24 سانتیمتری گیلاس
تکی
سوپخوری گیلاس

سوپخوری گیلاس

5,440,000 ریال
تکی
سالادخوری بزرگ گیلاس
تکی
دیس بیضی 38 سانتیمتری آفتاب
تکی
بشقاب تخت 19 سانتیمتری میوه خوری آفتاب
سالادخوری کوچک نارنج
تکی
سالادخوری بزرگ نارنج
تکی
بشقاب تخت 31 سانتیمتری سرو غذا سفید
پیاله دسته دار 10 سانتیمتری سفید
گلدان چینی متوسط سفید
تکی
جای دستمال کاغذی سفید
تکی
پیاله 10 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری غذاخوری سفید
بشقاب تخت 25 سانتیمتری غذاخوری سفید
بشقاب تخت 20 سانتیمتری میوه خوری سفید
بشقاب تخت 16 سانتیمتری دسر سفید
بشقاب گود 23 سانتیمتری خورش خوری سفید
بشقاب گود 20 سانتیمتری خورش خوری سفید
دیس بیضی 35 سانتیمتری سفید
تکی
دیس بیضی 32 سانتیمتری سفید
تکی
دیس بیضی 26 سانتیمتری سفید
تکی
دیس کباب 40 سانتیمتری سفید
تکی
دیس کباب 36 سانتیمتری سفید
تکی
دیس کباب 32 سانتیمتری سفید
تکی
سالادخوری 6 نفره سفید
تکی