.
.
نعلبکی کاپوچینو، لاته گیلاس
تکی
فنجان کاپوچینو، لاته آفتاب
تکی
نعلبکی کاپوچینو، لاته آفتاب
تکی
فنجان کاپوچینو، لاته پسته

فنجان کاپوچینو، لاته پسته

472,000 ریال401,200 ریال
تکی
نعلبکی کاپوچینو، لاته پسته
تکی
دیس بیضی 42 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
دیس بیضی 38 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
بشقاب تخت 19 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
بشقاب گود 22 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
سالادخوری کوچک پاستل لیمویی
تکی
سالادخوری بزرگ پاستل لیمویی
تکی
نمک پاش پاستل لیمویی

نمک پاش پاستل لیمویی

400,000 ریال340,000 ریال
تکی
فلفل پاش پاستل لیمویی

فلفل پاش پاستل لیمویی

400,000 ریال340,000 ریال
تکی
قوری چای خوری آداجیو ارکیده

قوری چای خوری آداجیو ارکیده

1,950,000 ریال1,657,500 ریال
تکی
قندان آداجیو ارکیده

قندان آداجیو ارکیده

930,000 ریال790,500 ریال
تکی
بشقاب تخت 16 سانتیمتری گیلاس
تکی
بشقاب تخت 19 سانتیمتری گیلاس
تکی
بشقاب تخت 25 سانتیمتری گیلاس
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری گیلاس
تکی
دیس بیضی 24 سانتیمتری گیلاس

دیس بیضی 24 سانتیمتری گیلاس

381,000 ریال323,850 ریال
تکی
سوپخوری گیلاس

سوپخوری گیلاس

3,060,000 ریال2,601,000 ریال
تکی
سالادخوری بزرگ گیلاس

سالادخوری بزرگ گیلاس

567,000 ریال481,950 ریال
تکی
دیس بیضی 38 سانتیمتری آفتاب

دیس بیضی 38 سانتیمتری آفتاب

946,000 ریال804,100 ریال
تکی
بشقاب تخت 19 سانتیمتری آفتاب
تکی