.
.
دیس پیتزا هتلی سفید

دیس پیتزا هتلی سفید

2,150,000 ریال1,913,500 ریال
تکی
دیس پیتزا روندو سفید

دیس پیتزا روندو سفید

1,510,000 ریال1,343,900 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ گیلاس

ظرف پاستا بزرگ گیلاس

1,990,000 ریال1,771,100 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ نارنج

ظرف پاستا بزرگ نارنج

1,990,000 ریال1,771,100 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ آفتاب

ظرف پاستا بزرگ آفتاب

1,990,000 ریال1,771,100 ریال
تکی
دیس کاسرول سیترون

دیس کاسرول سیترون

2,640,000 ریال2,349,600 ریال
2 نفره
دیس کاسرول بامداد

دیس کاسرول بامداد

3,160,000 ریال2,812,400 ریال
2 نفره
دیس کاسرول بلوبری

دیس کاسرول بلوبری

2,380,000 ریال2,118,200 ریال
2 نفره
دیس کاسرول کافی بینز

دیس کاسرول کافی بینز

2,860,000 ریال2,545,400 ریال
2 نفره
دیس 19 سانتیمتری سفید

دیس 19 سانتیمتری سفید

1,410,000 ریال1,254,900 ریال
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

4,926,000 ریال4,384,140 ریال
6 نفره
بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید

5,976,000 ریال5,318,640 ریال
6 نفره
بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید

410,000 ریال364,900 ریال
تکی
ظرف ادویه اسپایس

ظرف ادویه اسپایس

3,040,000 ریال2,705,600 ریال
تکی
ظرف زیتون ساده سفید

ظرف زیتون ساده سفید

2,538,000 ریال2,258,820 ریال
6 نفره
پیاله 10 سانتیمتری والنسیا ارغوانی
6 نفره
پیاله 10 سانتیمتری والنسیا قرمز
6 نفره
سرویس چینی 13 پارچه پیاله آفتاب

سرویس چینی 13 پارچه پیاله آفتاب

11,700,000 ریال10,413,000 ریال
6 نفره
سرویس چینی 13 پارچه پیاله نارنج

سرویس چینی 13 پارچه پیاله نارنج

11,700,000 ریال10,413,000 ریال
6 نفره
درپوش سیلیکونی 27 سانتیمتری آکوا
تکی
درپوش سیلیکونی 27 سانتیمتری زرشک
تکی
درپوش سیلیکونی 27 سانتیمتری سفید
تکی
درپوش سیلیکونی 27 سانتیمتری آیس
تکی
درپوش سیلیکونی 17 سانتیمتری آیس
تکی
درپوش سیلیکونی 27 سانتیمتری آسمان
تکی