.
.
دیس پیتزا هتلی سفید
تکی
دیس پیتزا روندو سفید
تکی
ظرف پاستا بزرگ سفید
تکی
ظرف پاستا بزرگ نارنج
تکی
ظرف پاستا بزرگ آفتاب
تکی
دیس کاسرول سفید
2 نفره
دیس کاسرول سیترون
2 نفره
دیس کاسرول بامداد
2 نفره
دیس کاسرول بلوبری
2 نفره
دیس کاسرول کافی بینز
2 نفره
بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید
6 نفره
دیس 19 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید
6 نفره
بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید
6 نفره
بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید
تکی
ظرف ادویه اسپایس
تکی
ظرف زیتون ساده سفید
6 نفره
پیاله 10 سانتیمتری نارنج
تکی
پیاله 10 سانتیمتری پسته
تکی
پیاله 10 سانتیمتری آفتاب
تکی
پیاله 10 سانتیمتری ماربل
تکی
پیاله 10 سانتیمتری گیلاس
تکی
سرویس چینی 13 پارچه پیاله پسته
6 نفره
سرویس چینی 13 پارچه پیاله ماربل
6 نفره
سرویس چینی 13 پارچه پیاله آفتاب
6 نفره