.
.
دیس پیتزا هتلی سفید

دیس پیتزا هتلی سفید

2,150,000 ریال1,913,500 ریال
تکی
دیس پیتزا روندو سفید

دیس پیتزا روندو سفید

1,510,000 ریال1,343,900 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ گیلاس

ظرف پاستا بزرگ گیلاس

1,990,000 ریال1,771,100 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ نارنج

ظرف پاستا بزرگ نارنج

1,990,000 ریال1,771,100 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ آفتاب

ظرف پاستا بزرگ آفتاب

1,990,000 ریال1,771,100 ریال
تکی
دیس کاسرول سیترون

دیس کاسرول سیترون

2,640,000 ریال2,349,600 ریال
2 نفره
دیس کاسرول بامداد

دیس کاسرول بامداد

3,160,000 ریال2,812,400 ریال
2 نفره
دیس کاسرول بلوبری

دیس کاسرول بلوبری

2,380,000 ریال2,118,200 ریال
2 نفره
دیس کاسرول کافی بینز

دیس کاسرول کافی بینز

2,860,000 ریال2,545,400 ریال
2 نفره
دیس 19 سانتیمتری سفید

دیس 19 سانتیمتری سفید

1,410,000 ریال1,254,900 ریال
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

4,926,000 ریال4,384,140 ریال
6 نفره
بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید

5,976,000 ریال5,318,640 ریال
6 نفره
بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید

410,000 ریال364,900 ریال
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه چوبی
تکی
ظرف پذیرایی سه طبقه سفید با پایه چوبی
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل کرم

کاسه در دار کوچک پاستل کرم

1,410,000 ریال1,254,900 ریال
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل کرم

کاسه در دار متوسط پاستل کرم

2,400,000 ریال2,136,000 ریال
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل طوسی

کاسه در دار کوچک پاستل طوسی

1,410,000 ریال1,254,900 ریال
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل لیمویی

کاسه در دار کوچک پاستل لیمویی

1,410,000 ریال1,254,900 ریال
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل لیمویی
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل صورتی

کاسه در دار کوچک پاستل صورتی

1,410,000 ریال1,254,900 ریال
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل صورتی

کاسه در دار متوسط پاستل صورتی

2,400,000 ریال2,136,000 ریال
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل سبز

کاسه در دار کوچک پاستل سبز

1,270,000 ریال1,130,300 ریال
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل آبی

کاسه در دار کوچک پاستل آبی

1,410,000 ریال1,254,900 ریال
تکی
کاسه در دار متوسط  پاستل آبی

کاسه در دار متوسط پاستل آبی

2,400,000 ریال2,136,000 ریال
تکی