ملزومات آشپزخانه - زی
.
.
هاون چینی زعفران پاستل کرم

هاون چینی زعفران پاستل کرم

1,190,000 ریال1,011,500 ریال
تکی
هاون چینی زعفران پاستل طوسی

هاون چینی زعفران پاستل طوسی

1,190,000 ریال1,011,500 ریال
تکی
هاون چینی زعفران پاستل لیمویی

هاون چینی زعفران پاستل لیمویی

1,190,000 ریال1,011,500 ریال
تکی
هاون چینی زعفران پاستل صورتی
تکی
هاون چینی زعفران پاستل آبی

هاون چینی زعفران پاستل آبی

1,070,000 ریال909,500 ریال
تکی
هاون چینی زعفران پاستل گلبهی

هاون چینی زعفران پاستل گلبهی

1,190,000 ریال1,011,500 ریال
تکی
هاون چینی زعفران پاستل سبز

هاون چینی زعفران پاستل سبز

1,070,000 ریال909,500 ریال
تکی