ملزومات آشپزخانه - زی
.
.
هاون چینی پاستل کرم

هاون چینی پاستل کرم

1,740,000 ریال1,548,600 ریال
تکی
هاون چینی پاستل لیمویی

هاون چینی پاستل لیمویی

1,740,000 ریال1,548,600 ریال
تکی
هاون چینی پاستل صورتی

هاون چینی پاستل صورتی

1,570,000 ریال1,397,300 ریال
تکی
هاون چینی پاستل آبی

هاون چینی پاستل آبی

1,570,000 ریال1,397,300 ریال
تکی
هاون چینی پاستل گلبهی

هاون چینی پاستل گلبهی

1,740,000 ریال1,548,600 ریال
تکی
هاون چینی پاستل سبز

هاون چینی پاستل سبز

1,570,000 ریال1,397,300 ریال
تکی
هاون چینی پاستل طوسی