.
.
سرویس قاب و قدح هگزان ریوا طلایی
سرویس قاب و قدح هگزان سپیدار
تکی
ظرف کیک پایه دار روندو 730 با پایه استیل
ظرف کیک پایه دار روندو 1530 با پایه استیل
دیس پیتزا هتلی سفید
تکی
دیس پیتزا روندو سفید
تکی
ظرف شکلات خوری متوسط آران مینیاتوری
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه چوبی
ظرف پذیرایی سه طبقه سفید با پایه چوبی
ظرف شکلات خوری متوسط بیدگل مینیاتوری
ظرف شکلات خوری بزرگ بیدگل مینیاتوری