.
.
دیس پیتزا هتلی

دیس پیتزا هتلی

1,310,000 ریال1,113,500 ریال
تکی
ظرف پاستا سفید

ظرف پاستا سفید

1,180,000 ریال1,003,000 ریال
تکی
ظرف پاستا پرشیا سرمه‌ای

ظرف پاستا پرشیا سرمه‌ای

1,580,000 ریال1,343,000 ریال
تکی
ظرف پاستا سیلور لاینر

ظرف پاستا سیلور لاینر

1,300,000 ریال1,105,000 ریال
تکی
ظرف پاستا گیلاس

ظرف پاستا گیلاس

1,050,000 ریال892,500 ریال
تکی
ظرف پاستا نارنج

ظرف پاستا نارنج

1,170,000 ریال994,500 ریال
تکی
ظرف پاستا پسته

ظرف پاستا پسته

1,170,000 ریال994,500 ریال
تکی
ظرف پاستا ماربل

ظرف پاستا ماربل

1,170,000 ریال994,500 ریال
تکی
ظرف پاستا آفتاب

ظرف پاستا آفتاب

1,170,000 ریال994,500 ریال
تکی
ظرف پاستا آسمان

ظرف پاستا آسمان

1,170,000 ریال994,500 ریال
تکی
دیس کاسرول سفید

دیس کاسرول سفید

1,350,000 ریال1,147,500 ریال
2 نفره
دیس کاسرول گرین تی

دیس کاسرول گرین تی

2,160,000 ریال1,836,000 ریال
2 نفره
دیس کاسرول سیترون

دیس کاسرول سیترون

1,800,000 ریال1,530,000 ریال
2 نفره
دیس کاسرول بامداد

دیس کاسرول بامداد

2,160,000 ریال1,836,000 ریال
2 نفره
دیس کاسرول بلوبری

دیس کاسرول بلوبری

1,620,000 ریال1,377,000 ریال
2 نفره
دیس کاسرول کافی بینز

دیس کاسرول کافی بینز

1,940,000 ریال1,649,000 ریال
2 نفره
بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید

4,200,000 ریال3,570,000 ریال
6 نفره
دیس 19 سانتیمتری سفید

دیس 19 سانتیمتری سفید

1,050,000 ریال892,500 ریال
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

3,360,000 ریال2,856,000 ریال
6 نفره
بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید

4,080,000 ریال3,468,000 ریال
6 نفره
ظرف سه خانه سفید

ظرف سه خانه سفید

1,210,000 ریال1,028,500 ریال
تکی
دیس 29 سانتیمتری سفید

دیس 29 سانتیمتری سفید

1,320,000 ریال1,122,000 ریال
تکی
بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید

3,360,000 ریال2,856,000 ریال
12 نفره
دیس بیضی سفید

دیس بیضی سفید

2,250,000 ریال1,912,500 ریال
6 نفره
درپوش پلی کربنات مای سلف

درپوش پلی کربنات مای سلف

330,000 ریال280,500 ریال
تکی