.
.
ظرف پاستا بزرگ گیلاس

ظرف پاستا بزرگ گیلاس

2,190,000 ریال1,971,000 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ نارنج

ظرف پاستا بزرگ نارنج

2,190,000 ریال1,971,000 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ پسته

ظرف پاستا بزرگ پسته

2,190,000 ریال1,971,000 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ آفتاب

ظرف پاستا بزرگ آفتاب

2,190,000 ریال1,971,000 ریال
تکی
دیس کاسرول سفید

دیس کاسرول سفید

2,176,000 ریال2,067,200 ریال
2 نفره
دیس کاسرول سیترون

دیس کاسرول سیترون

2,900,000 ریال2,755,000 ریال
2 نفره
دیس کاسرول بامداد

دیس کاسرول بامداد

3,480,000 ریال3,306,000 ریال
2 نفره
دیس کاسرول بلوبری

دیس کاسرول بلوبری

2,620,000 ریال2,489,000 ریال
2 نفره
دیس کاسرول کافی بینز

دیس کاسرول کافی بینز

3,140,000 ریال2,983,000 ریال
2 نفره
بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید

6,084,000 ریال5,779,800 ریال
6 نفره
دیس 19 سانتیمتری سفید

دیس 19 سانتیمتری سفید

1,700,000 ریال1,615,000 ریال
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

5,418,000 ریال5,147,100 ریال
6 نفره
بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید

6,576,000 ریال6,247,200 ریال
6 نفره
دیس 29 سانتیمتری سفید

دیس 29 سانتیمتری سفید

1,910,000 ریال1,814,500 ریال
تکی
بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید

451,000 ریال428,450 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ ویلیج

ظرف پاستا بزرگ ویلیج

2,040,000 ریال1,836,000 ریال
تکی
ظرف پاستا بزرگ دلیسیو

ظرف پاستا بزرگ دلیسیو

1,840,000 ریال1,656,000 ریال
تکی
دیس لازانیا مربع پاستل طوسی
تکی
دیس لازانیا مربع پاستل صورتی
تکی
دیس لازانیا مربع پاستل سبز
تکی
دیس لازانیا مربع پاستل آبی
تکی
دیس لازانیا مربع پاستل گلبهی
تکی
دیس لازانیا مربع پاستل لیمویی
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل کرم

کاسه در دار کوچک پاستل کرم

1,620,000 ریال1,296,000 ریال
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل کرم

کاسه در دار متوسط پاستل کرم

2,480,000 ریال1,984,000 ریال
تکی