.
.
دیس لازانیا مستطیل سفید
تکی
دیس لازانیا مربع سفید
تکی
دیس پیتزا هتلی سفید
تکی
دیس پیتزا روندو سفید
تکی
ظرف پاستا سفید

ظرف پاستا سفید

1,500,000 ریال
تکی
ظرف پاستا گیلاس
تکی
ظرف پاستا نارنج
تکی
ظرف پاستا پسته

ظرف پاستا پسته

1,290,000 ریال
تکی
ظرف پاستا ماربل
تکی
ظرف پاستا آفتاب
تکی
سرویس سه پارچه مای سلف 7 خانه سفید
سرویس سه پارچه مای سلف 9 خانه سفید
دیس کاسرول سفید
2 نفره
دیس کاسرول سیترون
2 نفره
دیس کاسرول بامداد
2 نفره
دیس کاسرول بلوبری
2 نفره
دیس کاسرول کافی بینز
2 نفره
دیس 19 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید
6 نفره
بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید
6 نفره
بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید
12 نفره
دیس مستطیل 17 سفید
6 نفره
ظرف پاستا دلیسیو
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل کرم
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل لیمویی
تکی