ملزومات آشپزخانه
.
.
ظرف ادویه اسپایس
تکی
ظرف زیتون ساده سفید
6 نفره
هاون چینی پاستل کرم
تکی
هاون چینی پاستل طوسی
تکی
هاون چینی پاستل لیمویی
تکی
هاون چینی پاستل صورتی
تکی
هاون چینی پاستل آبی
تکی
هاون چینی پاستل گلبهی
تکی
هاون چینی پاستل سبز
تکی
کاسه لبه دار متوسط  آشپزخانه سفید
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل آبی
تکی
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل سبز
تکی
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل صورتی
تکی
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل طوسی
تکی
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل کرم
تکی
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل گلبهی
تکی
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل لیمویی
تکی