چای ساز برقی
.
.
چای ساز پاستل کرم

چای ساز پاستل کرم

52,000,000 ریال46,280,000 ریال
تکی
چای ساز پاستل آبی

چای ساز پاستل آبی

52,000,000 ریال46,280,000 ریال
تکی
چای ساز پاستل لیمویی

چای ساز پاستل لیمویی

52,000,000 ریال46,280,000 ریال
تکی
چای ساز پاستل گلبهی

چای ساز پاستل گلبهی

52,000,000 ریال46,280,000 ریال
تکی
چای ساز پاستل صورتی

چای ساز پاستل صورتی

52,000,000 ریال46,280,000 ریال
تکی
چای ساز پاستل طوسی
چای ساز پاستل سبز