.
.
بشقاب تخت 31 سانتیمتری سرو غذا
پیاله دسته دار 10 سانتیمتری
تکی
سوپخوری با شیار ملاقه
تکی
گلدان چینی متوسط سفید

گلدان چینی متوسط سفید

530,000 ریال450,500 ریال
تکی
جای دستمال کاغذی
تکی
پیاله 10 سانتیمتری
4 نفره
بشقاب تخت 27 سانتیمتری غذاخوری
6 نفره
بشقاب تخت 25 سانتیمتری غذاخوری
6 نفره
بشقاب تخت 16 سانتیمتری دسر
6 نفره
بشقاب گود 23 سانتیمتری خورش خوری
6 نفره
بشقاب گود 20 سانتیمتری خورش خوری
6 نفره
دیس بیضی 35 سانتیمتری
تکی
دیس بیضی 32 سانتیمتری
تکی
دیس بیضی 26 سانتیمتری
تکی
دیس کباب 60 سانتیمتری
تکی
دیس کباب 40 سانتیمتری
تکی
دیس کباب 36 سانتیمتری
تکی
دیس کباب 32 سانتیمتری
تکی
سالادخوری 6 نفره
تکی
سالادخوری 3 نفره
6 نفره
سالادخوری 1 نفره
6 نفره
پیاله 16 سانتیمتری
2 نفره
قوری قهوه خوری دو فنجان
تکی
قوری چای خوری سه فنجان
تکی
قوری چای خوری دو فنجان
تکی