.
.
بشقاب تخت 31 سانتیمتری سرو غذا سفید
تکی
پیاله دسته دار 10 سانتیمتری سفید
تکی
گلدان چینی متوسط سفید

گلدان چینی متوسط سفید

765,000 ریال680,850 ریال
تکی
جای دستمال کاغذی سفید

جای دستمال کاغذی سفید

675,000 ریال600,750 ریال
تکی
پیاله 10 سانتیمتری سفید

پیاله 10 سانتیمتری سفید

364,000 ریال323,960 ریال
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری غذاخوری سفید
تکی
بشقاب تخت 25 سانتیمتری غذاخوری سفید
تکی
بشقاب تخت 20 سانتیمتری میوه خوری سفید
تکی
بشقاب تخت 16 سانتیمتری دسر سفید
تکی
بشقاب گود 23 سانتیمتری خورش خوری سفید
تکی
بشقاب گود 20 سانتیمتری خورش خوری سفید
تکی
دیس بیضی 35 سانتیمتری سفید

دیس بیضی 35 سانتیمتری سفید

1,340,000 ریال1,192,600 ریال
تکی
دیس بیضی 32 سانتیمتری سفید

دیس بیضی 32 سانتیمتری سفید

1,150,000 ریال1,023,500 ریال
تکی
دیس بیضی 26 سانتیمتری سفید

دیس بیضی 26 سانتیمتری سفید

688,000 ریال612,320 ریال
تکی
دیس کباب 40 سانتیمتری سفید

دیس کباب 40 سانتیمتری سفید

1,600,000 ریال1,424,000 ریال
تکی
دیس کباب 36 سانتیمتری سفید

دیس کباب 36 سانتیمتری سفید

1,300,000 ریال1,157,000 ریال
تکی
دیس کباب 32 سانتیمتری سفید

دیس کباب 32 سانتیمتری سفید

858,000 ریال763,620 ریال
تکی
سالادخوری 6 نفره سفید

سالادخوری 6 نفره سفید

1,180,000 ریال1,050,200 ریال
تکی
سالادخوری 3 نفره سفید

سالادخوری 3 نفره سفید

535,000 ریال476,150 ریال
تکی
پیاله 16 سانتیمتری سفید

پیاله 16 سانتیمتری سفید

975,000 ریال867,750 ریال
تکی
پیاله 14 سانتیمتری سفید

پیاله 14 سانتیمتری سفید

623,000 ریال554,470 ریال
تکی
پیاله 13 سانتیمتری سفید

پیاله 13 سانتیمتری سفید

529,000 ریال470,810 ریال
تکی
پیاله 12 سانتیمتری سفید

پیاله 12 سانتیمتری سفید

491,000 ریال436,990 ریال
تکی
زیر پیاله 16 سانتیمتری سفید

زیر پیاله 16 سانتیمتری سفید

338,000 ریال300,820 ریال
تکی
قوری قهوه خوری سه فنجان سفید

قوری قهوه خوری سه فنجان سفید

1,890,000 ریال1,682,100 ریال
تکی