.
.
دیس لازانیا مستطیل سفید
تکی
دیس لازانیا مربع سفید
تکی
ظرف پذیرایی سه طبقه سمن با پایه استیل شیاردار
تکی
ظرف پذیرایی سه طبقه زرین با پایه طلایی شیاردار
تکی
ظرف پذیرایی سه طبقه سفید با پایه رزگلد شیاردار
تکی
ظرف پذیرایی سه طبقه خط قهوه ای با پایه رزگلد شیاردار
ظرف پذیرایی سه طبقه سفید با پایه استیل شیاردار
تکی
ظرف پذیرایی سه طبقه سفید با پایه طلایی شیاردار
تکی
ظرف پذیرایی سه طبقه سفید با پایه طلایی ساده
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه مشکی شیاردار
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه زیتونی شیاردار
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه استیل شیاردار
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه قرمز آنودایز
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه سبز ساده
تکی
ظرف کیک پایه دار روندو 1530 با پایه استیل
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه چوبی
تکی
ظرف پذیرایی سه طبقه سفید با پایه چوبی
تکی
دیس لازانیا مربع پاستل طوسی
تکی
دیس لازانیا مربع پاستل صورتی
تکی
دیس لازانیا مربع پاستل سبز
تکی
دیس لازانیا مربع پاستل آبی
تکی
دیس لازانیا مربع پاستل گلبهی
تکی
دیس لازانیا مربع پاستل لیمویی
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل کرم

کاسه در دار کوچک پاستل کرم

1,620,000 ریال1,296,000 ریال
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل کرم

کاسه در دار متوسط پاستل کرم

2,480,000 ریال1,984,000 ریال
تکی