سوشی و غذاهای شرق آسیایی - مصارف حرفه ای
.
.
دیس کاسرول سیترون

دیس کاسرول سیترون

1,800,000 ریال1,530,000 ریال
2 نفره
دیس کاسرول بامداد

دیس کاسرول بامداد

2,160,000 ریال1,836,000 ریال
2 نفره
دیس کاسرول بلوبری

دیس کاسرول بلوبری

1,620,000 ریال1,377,000 ریال
2 نفره
دیس کاسرول کافی بینز

دیس کاسرول کافی بینز

1,940,000 ریال1,649,000 ریال
2 نفره
دیس 19 سانتیمتری سفید

دیس 19 سانتیمتری سفید

1,050,000 ریال892,500 ریال
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

3,360,000 ریال2,856,000 ریال
6 نفره
بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید

4,080,000 ریال3,468,000 ریال
6 نفره
ظرف سه خانه سفید

ظرف سه خانه سفید

1,090,000 ریال926,500 ریال
تکی
بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید

3,360,000 ریال2,856,000 ریال
12 نفره
دیس بیضی سفید

دیس بیضی سفید

2,250,000 ریال1,912,500 ریال
6 نفره
درپوش پلی کربنات مای سلف

درپوش پلی کربنات مای سلف

330,000 ریال280,500 ریال
تکی
دیس مستطیل 17 سفید

دیس مستطیل 17 سفید

3,960,000 ریال3,366,000 ریال
6 نفره
سینی مای سلف سفید
دیس محدب مای سلف سفید
دیس کاسرول سفید
2 نفره
دیس کاسرول گرین تی
2 نفره
دیس کاسرول تروپیکال
بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید
دیس 29 سانتیمتری سفید