سوشی و غذاهای شرق آسیایی - مصارف حرفه ای
.
.
دیس کاسرول سیترون

دیس کاسرول سیترون

2,640,000 ریال2,349,600 ریال
2 نفره
دیس کاسرول بامداد

دیس کاسرول بامداد

3,160,000 ریال2,812,400 ریال
2 نفره
دیس کاسرول بلوبری

دیس کاسرول بلوبری

2,380,000 ریال2,118,200 ریال
2 نفره
دیس کاسرول کافی بینز

دیس کاسرول کافی بینز

2,860,000 ریال2,545,400 ریال
2 نفره
دیس 19 سانتیمتری سفید

دیس 19 سانتیمتری سفید

1,410,000 ریال1,254,900 ریال
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

4,926,000 ریال4,384,140 ریال
6 نفره
بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید

5,976,000 ریال5,318,640 ریال
6 نفره
بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید

410,000 ریال364,900 ریال
تکی
دیس 29 سانتیمتری سفید