غذاهای ایتالیایی
.
.
دیس پیتزا هتلی

دیس پیتزا هتلی

1,310,000 ریال1,113,500 ریال
تکی
ظرف پاستا سفید

ظرف پاستا سفید

1,180,000 ریال826,000 ریال
تکی
ظرف پاستا پرشیا سرمه‌ای

ظرف پاستا پرشیا سرمه‌ای

1,580,000 ریال1,106,000 ریال
تکی
ظرف پاستا سیلور لاینر

ظرف پاستا سیلور لاینر

1,300,000 ریال910,000 ریال
تکی
ظرف پاستا گیلاس

ظرف پاستا گیلاس

1,050,000 ریال735,000 ریال
تکی
ظرف پاستا نارنج

ظرف پاستا نارنج

1,170,000 ریال819,000 ریال
تکی
ظرف پاستا پسته

ظرف پاستا پسته

1,170,000 ریال819,000 ریال
تکی
ظرف پاستا ماربل

ظرف پاستا ماربل

1,170,000 ریال819,000 ریال
تکی
ظرف پاستا آفتاب

ظرف پاستا آفتاب

1,170,000 ریال819,000 ریال
تکی
ظرف پاستا آسمان

ظرف پاستا آسمان

1,170,000 ریال819,000 ریال
تکی
ظرف پاستا دلیسیو

ظرف پاستا دلیسیو

1,160,000 ریال812,000 ریال
تکی
دیس پیتزا روندو