ملزومات آشپزخانه - مصارف حرفه ای
.
.
وارمر چینی قوری سفید

وارمر چینی قوری سفید

2,490,000 ریال2,216,100 ریال
تکی
ظرف ادویه اسپایس

ظرف ادویه اسپایس

3,040,000 ریال2,705,600 ریال
تکی
ظرف زیتون ساده سفید

ظرف زیتون ساده سفید

2,538,000 ریال2,258,820 ریال
6 نفره
هاون چینی پاستل کرم

هاون چینی پاستل کرم

1,740,000 ریال1,548,600 ریال
تکی
هاون چینی پاستل لیمویی

هاون چینی پاستل لیمویی

1,740,000 ریال1,548,600 ریال
تکی
هاون چینی پاستل صورتی

هاون چینی پاستل صورتی

1,570,000 ریال1,397,300 ریال
تکی
هاون چینی پاستل آبی

هاون چینی پاستل آبی

1,570,000 ریال1,397,300 ریال
تکی
هاون چینی پاستل گلبهی

هاون چینی پاستل گلبهی

1,740,000 ریال1,548,600 ریال
تکی
هاون چینی پاستل سبز

هاون چینی پاستل سبز

1,570,000 ریال1,397,300 ریال
تکی
کاسه لبه دار متوسط  آشپزخانه سفید
تکی
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل سبز

ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل سبز

1,520,000 ریال1,292,000 ریال
تکی
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل صورتی

ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل صورتی

1,680,000 ریال1,428,000 ریال
تکی
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل طوسی

ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل طوسی

1,520,000 ریال1,292,000 ریال
تکی
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل کرم

ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل کرم

1,520,000 ریال1,292,000 ریال
تکی
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل گلبهی

ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل گلبهی

1,520,000 ریال1,292,000 ریال
تکی
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل لیمویی

ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل لیمویی

1,520,000 ریال1,292,000 ریال
تکی
هاون چینی پاستل طوسی