ملزومات آشپزخانه - مصارف حرفه ای
.
.
ظرف ادویه اسپایس
تکی
ظرف زیتون ساده سفید
6 نفره
ظرف یخ نئوکلاسیک سفید
تکی
هاون چینی زعفران پاستل کرم
تکی
هاون چینی زعفران پاستل طوسی
تکی
هاون چینی زعفران پاستل لیمویی
تکی
هاون چینی زعفران پاستل صورتی
تکی
هاون چینی زعفران پاستل آبی
تکی
هاون چینی زعفران پاستل گلبهی
تکی
هاون چینی زعفران پاستل سبز
تکی
کاسه لبه دار متوسط  آشپزخانه سفید
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل آبی

ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل آبی

1,250,000 ریال1,062,500 ریال
تکی
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل سبز

ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل سبز

1,250,000 ریال1,062,500 ریال
تکی
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل صورتی

ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل صورتی

1,250,000 ریال1,062,500 ریال
تکی
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل طوسی

ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل طوسی

1,250,000 ریال1,062,500 ریال
تکی
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل کرم

ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل کرم

1,250,000 ریال1,062,500 ریال
تکی
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل گلبهی

ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل گلبهی

1,250,000 ریال1,062,500 ریال
تکی
ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل لیمویی

ظرف یخ نئوکلاسیک پاستل لیمویی

1,250,000 ریال1,062,500 ریال
تکی
وارمر چینی قوری سفید
تکی