ملزومات آشپزخانه - مصارف حرفه ای
.
.
ظرف ادویه اسپایس

ظرف ادویه اسپایس

2,180,000 ریال1,853,000 ریال
تکی
ظرف زیتون ساده سفید

ظرف زیتون ساده سفید

1,920,000 ریال1,632,000 ریال
6 نفره
ظرف یخ نئوکلاسیک سفید

ظرف یخ نئوکلاسیک سفید

1,150,000 ریال977,500 ریال
تکی
هاون چینی زعفران پاستل کرم

هاون چینی زعفران پاستل کرم

1,190,000 ریال1,011,500 ریال
تکی
هاون چینی زعفران پاستل طوسی

هاون چینی زعفران پاستل طوسی

1,190,000 ریال1,011,500 ریال
تکی
هاون چینی زعفران پاستل لیمویی

هاون چینی زعفران پاستل لیمویی

1,190,000 ریال1,011,500 ریال
تکی
هاون چینی زعفران پاستل صورتی
تکی
هاون چینی زعفران پاستل آبی

هاون چینی زعفران پاستل آبی

1,070,000 ریال909,500 ریال
تکی
هاون چینی زعفران پاستل گلبهی

هاون چینی زعفران پاستل گلبهی

1,190,000 ریال1,011,500 ریال
تکی
هاون چینی زعفران پاستل سبز

هاون چینی زعفران پاستل سبز

1,070,000 ریال909,500 ریال
تکی
ظرف زیتون بیضی سفید
هاون چینی زعفران سفید