.
.
دیس بیضی 42 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
دیس بیضی 38 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
بشقاب تخت 19 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
بشقاب گود 22 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
سالادخوری کوچک پاستل لیمویی
تکی
سالادخوری بزرگ پاستل لیمویی
تکی
نمک پاش پاستل لیمویی

نمک پاش پاستل لیمویی

400,000 ریال340,000 ریال
تکی
فلفل پاش پاستل لیمویی

فلفل پاش پاستل لیمویی

400,000 ریال340,000 ریال
تکی
قوری چای خوری آداجیو ارکیده

قوری چای خوری آداجیو ارکیده

1,950,000 ریال1,657,500 ریال
تکی
قندان آداجیو ارکیده

قندان آداجیو ارکیده

930,000 ریال790,500 ریال
تکی
بشقاب تخت 16 سانتیمتری گیلاس
تکی
بشقاب تخت 19 سانتیمتری گیلاس
تکی
بشقاب تخت 25 سانتیمتری گیلاس
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری گیلاس
تکی
بشقاب گود 22 سانتیمتری گیلاس
تکی
فنجان قهوه خوری گیلاس

فنجان قهوه خوری گیلاس

369,000 ریال313,650 ریال
تکی
فنجان چای خوری گیلاس

فنجان چای خوری گیلاس

405,000 ریال344,250 ریال
تکی
قندان گیلاس

قندان گیلاس

1,240,000 ریال1,054,000 ریال
تکی
دیس بیضی 38 سانتیمتری گیلاس

دیس بیضی 38 سانتیمتری گیلاس

946,000 ریال804,100 ریال
تکی
دیس بیضی 42 سانتیمتری گیلاس

دیس بیضی 42 سانتیمتری گیلاس

1,070,000 ریال909,500 ریال
تکی
دیس بیضی 45 سانتیمتری گیلاس

دیس بیضی 45 سانتیمتری گیلاس

1,150,000 ریال977,500 ریال
تکی
نمک پاش گیلاس

نمک پاش گیلاس

270,000 ریال229,500 ریال
تکی
شکرریز ، سس خوری گیلاس

شکرریز ، سس خوری گیلاس

1,200,000 ریال1,020,000 ریال
تکی
سالادخوری کوچک گیلاس

سالادخوری کوچک گیلاس

275,000 ریال233,750 ریال
تکی