فنجان و نعلبکی کاپوچینو
.
.
فنجان کاپوچینو، لاته نارنج
تکی
نعلبکی کاپوچینو، لاته نارنج
تکی
فنجان کاپوچینو، لاته آسمان
تکی
نعلبکی کاپوچینو، لاته آسمان
تکی
فنجان کاپوچینو، لاته ماربل
تکی
نعلبکی کاپوچینو، لاته ماربل
تکی
نعلبکی کاپوچینو، لاته گیلاس
تکی
فنجان کاپوچینو، لاته آفتاب
تکی
نعلبکی کاپوچینو، لاته آفتاب
تکی
فنجان کاپوچینو، لاته پسته

فنجان کاپوچینو، لاته پسته

472,000 ریال401,200 ریال
تکی
نعلبکی کاپوچینو، لاته پسته
تکی
سرویس چینی 12 پارچه کاپوچینو، لاته زرین
6 نفره
سرویس چینی 12 پارچه کاپوچینو، لاته سفید
6 نفره