.
.
بشقاب گود 19 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 30 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 18 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 24 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید
تکی
دیس پیتزا هتلی سفید
تکی
دیس لازانیا مربع سفید
تکی
بشقاب تخت 21 سانتیمتری سانتا
تکی
پیاله 15 سانتیمتری سفید
تکی
فنجان کاپوچینو، لاته آفتاب
تکی
پیاله 24 سانتیمتری سفید
تکی
فنجان کاپوچینو، لاته پسته
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 12 سانتیمتری سانتا
تکی
ماگ  250 سانتا

ماگ 250 سانتا

1,300,000 ریال
تکی
بشقاب تخت 24 سانتیمتری سانتا
تکی
کاسه در دار بزرگ سفید
تکی
فنجان چای خوری هپی ربیت
تکی
پیاله 9 سانتیمتری سانتا
تکی
بشقاب تخت 20 سانتیمتری میوه خوری سفید
پیاله 9 سانتیمتری هپی ربیت
تکی
پیاله 9 سانتیمتری سفید
تکی
نعلبکی کاپوچینو، لاته آفتاب
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری هپی ربیت