.
.
سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری داتیس سرمه‌ای
6 نفره
سرویس چینی 12 پارچه چای خوری داتیس سرمه‌ای
6 نفره