جستــجو

ورود

ثبت نام

سبد خرید

علایـــق

پشتیبانی

گارانتی زرین
سبد خرید من
زرین من
خدمات مشتریان

اسامی برندگان فستیوال 99 زرین

اسامی برندگان برگ زرین 20 میلیون ریالی
ردیف نام و نام خانوادگی شماره همراه شهر
1 سرکار خانم آرزو مرادیان 8458***0919 تهران
2 سرکار خانم سهیلا عباس نژاد 7727***0937 یاسوج
3 سرکار خانم معصومه یوسفی 0087***0938 تهران
4 سرکار خانم بهناز اسلامی 1473***0905 همدان
5 سرکار خانم زهرا وحدتی 9083***0936 نیشابور
6 سرکار خانم زهرا حاجی زاده کرویق 4885***0912 تهران
7 سرکار خانم حمیرا عبدالرحمانی 0725***0918 کرمانشاه
8 سرکار خانم بهاره سیدلر هریس 6642***0919 تهران

اسامی برندگان نیم سکه بهار آزادی
ردیف نام و نام خانوادگی شماره همراه شهر
1 سرکار خانم زهره خامه چیان 9645***0935 کاشان
2 سرکار خانم محبوبه مرادی 7737***0912 تهران
3 جناب آقای اسمعیل رهگذر 4246***0912 لنگرود
4 سرکار خانم زهرا باقرپور 0055***0903 بهبهان
5 سرکار خانم زهرا زنگانه 0243***0911 علی اباد کتول
6 سرکار خانم شهناز موید زفره 2655***0913 اصفهان
7 سرکار خانم عاطفه کرمی زاده 4853***0930 ایلام
8 سرکار خانم نیلوفر کلانتری 5570***0918 کرمانشاه
9 سرکار خانم منصوره سادات رسولی 3313***0919 قم
10 جناب آقای محسن عسگری 1941***0915 مشهد
11 سرکار خانم نگار مصلح 7073***0918 همدان
12 سرکار خانم سیده لیلی حسینی 0540***0990 بیرجند
13 سرکار خانم معصومه داودزاده 1916***0910 تهران
14 سرکار خانم ساره دری کفرانی 9856***0913 اصفهان
15 سرکار خانم زهرا سادات موسوی آغچه بدی 2961***0913 اصفهان
16 سرکار خانم هانیه شخصی سلیم 0465***0912 تهران
17 سرکار خانم فاطمه داور پناه 9109***0990 تهران
18 سرکار خانم الهام یحیایی 4127***0935 تهران
19 سرکار خانم زهرا گمار 9435***0912 تهران
20 سرکار خانم اکرم حسنی دهنوی 3538***0913 اصفهان

اسامی برندگان دو دستگاه خودروی سواری 206
ردیف نام و نام خانوادگی شماره همراه شهر
1 سرکار خانم حانیه تجلی زاده 1903***0913 کرمان
2 سرکار خانم شهرزاد میرزایی 5661***0912 تهران