مشارکت چینی زرین ایران در نمایشگاه پذیرایی قطر

چهارشنبه 10 آبان 1402
مشارکت چینی زرین ایران در نمایشگاه پذیرایی قطر

بدینوسیله به اطلاع می رساند، از 6 لغایت 8 نوامبر در نمایشگاه پذیرایی قطر با کلکسیون جذابی از محصولات چینی زرین ایران در خدمت شما عزیزان هستیم.