انتخاب شرکت صنایع چینی زرین ایران به عنوان صادرکننده نمونه سال 1401

پنج‌‌شنبه 5 آبان 1401
انتخاب شرکت صنایع چینی زرین ایران به عنوان صادرکننده نمونه سال 1401

با کمال مسرت به اطلاع مشتریان گرامی می رساند، چینی زرین ایران پس از سه دوره انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه در سال های 1380، 1388 و 1390، امسال نیز برای چهارمین بار به عنوان صادرکننده نمونه کشور انتخاب گردید.